Nybörjarguide till sparande – Sparformer

Den här delen av guiden går igenom vanliga sparformer, fördelar och nackdelar med dem och lite allmänt vad man ska tänka på när man investerar pengar på olika sätt.

Sparformer

Det finns olika sätt att spara pengar. En del sätt är säkrare och andra är mer osäkra. En del ger högre avkastning och en del inte lika mycket. Oftast är det så att de investeringsformer som har möjlighet att ge bäst avkastning också har störst risk. Det kan då tänkas att du gör en ganska stor vinst men du kan även gå med förlust eller till och med förlora i princip alla dina pengar.

Sparande och investeringar går hand i hand eftersom man ju gärna vill ha en bra avkastning på sina pengar men det gäller också att tänka över vilken risk man är villig att ta och att inte ge sig in på ett område man känner sig allt för osäker på. Här ska vi gå igenom olika sätt att spara pengar – från de säkra så som sparkonto till mer osäkra som t ex aktier eller valuta.

Sparkonto

Att sätta in sina pengar på ett konto är ganska tryggt och det ger en liten avkastning som inte är så dålig. Det som är bra med sparkonton är att risken är liten, du vet på ett ungefär hur mycket ditt kapital ökar varje år och du har en viss flexibilitet med uttag osv.

Det finns olika typer av sparkonton för olika typer av sparande. Välj den typ av konto som passar dig och ditt sparande.

Sparkonto utan villkor – Den enklaste typen av sparkonto är den där du fritt kan sätta in och ta ut pengar efter egen vilja. Det finns inga direkta regler för hur mycket du måste spara eller hur länge etc men i gengäld får du en lägre sparränta.

Sparkonto med minsta belopp – Du kan välja ett sparkonto där du kan få en bättre ränta ifall du sätter in ett visst belopp som minst. Det kan vara olika vad denna gräns ligger på men det kan t ex vara 100 000 kr, vilket innebär att du måste ha sparat ihop ett visst kapital innan du sätter in dina pengar på detta konto. Du får en bättre ränta men kanske bara har ett visst antal fria uttag per år.

Sparkonto med bindningstid – Vissa sparkonton har villkor som säger att du måste låsa upp pengarna som du sätter in i en viss tid. Vanliga bindningstider är exempelvis 1, 3 eller 5 år. Genom att binda upp pengarna under en längre tid kan du få en hög ränta och du har bra koll på hur stor din avkastning blir.

Aktier

De flesta har väl viss koll på hur det funkar att handla med aktier. Du köper aktier i ett bolag som du tror har potential att öka i värde och med lite tur går aktierna upp över antingen kortare eller längre tid. Du kan sedan sälja dina aktier igen till ett högre pris och mellanskillnaden är din vinst.

Det finns ofta en korrelation mellan hög risk och möjlighet till stora vinster när det gäller aktier. Är du väl insatt i aktiemarknaden och vad som påverkar aktiekurser kan du försöka jaga de större vinsterna men du ska alltid komma ihåg att det finns en risk att du förlorar pengar.

Man kan välja att satsa på långsiktiga aktieköp, där man väljer aktier som har potential att gå upp över längre tid, t ex ett år eller flera år. Det handlar oftast om stabila aktier som ger en lite mer blygsam avkastning men som också är klart säkrare investeringar. Den som vill vara mer aktiv kan även satsa på att köpa och sälja oftare och göra “snabba klipp”, vilket dock ofta även kräver mer kunskap.

Fonder

Fonder fungerar på liknande sätt som aktier men istället för att man investerar sina pengar i ett enskilt företag så låtar man fondförvaltare ta över kontrollen och dessa investerar sedan pengarna på flera olika håll. För besväret tar fondförvaltaren ut en liten avgift.

Det finns exempelvis aktiefonder, där pengarna investeras i ett antal olika aktier. En fond är på detta vis ofta mycket säkrare än att investera i aktier eftersom risken sprids över ett antal olika aktier. Du behöver själv inte ha koll på vilka aktier som är bra utan överlåter detta på fondförvaltaren. Det du gör är att välja en viss typ av fond, t ex vilken marknad du vill att fonden ska köpa inom. Det finns Sverigefonder, Europafonder, Östeuropafonder, Asienfonder osv.

Målet för fondförvaltaren brukar vara att klara av en viss avkastning varje år. Det är inte säkert att fonden går så bra det är tänkt men det finns fonder som har bra avkastning och att välja fonder som sparform / investeringsform är inte alls dumt. Det ger en lägre risk än aktier och avkastningen är ofta bra. Du kan dock sällan göra de stora klippen. Ofta betygsätts fonderna efter risknivå så att du kan välja en fond med låg risk eller en med lite högre risk.

Obligationer

Obligationer handlar i princip om att du lånar ut pengar till utställaren av obligationen och får ränta på pengarna i gengäld. Själva obligationerna är beviset på lånet. Obligationer är en relativt säker form av sparande då risken är liten och du har bra koll på hur mycket du får i ränta. En obligation har ett förfallodatum, då själva lånet går ut och du får tillbaka dina pengar. Ifall du vill ha tillbaka pengarna tidigare än så får du istället sälja din obligation till någon annan.

Ifall staten utfärdar obligationer kallas de för premieobligationer. Dessa används som ett sätt för staten att få in lite mer kapital. Det intressanta med premieobligationer är att de alla har lottnummer och du som äger dem deltar i ett lotteri där vinsten är en miljon kronor skattefritt. En annan fördel med denna typ av obligationer är att det inte finns någon risk att förlora dina pengar på grund av att utfärdaren inte har råd att betala.

Det finns även privatobligationer som utfärdas av andra organisationer eller företag. Dessa har normalt en löptid på mellan ett och tio år. Det finn två typer av sådana obligationer – den ena betalar ut ränta varje år och den andra betalar inte ut någon ränta under löptiden utan betalar istället en klumpsumma när obligationens löptid har gått ut. Privatobligationer innebär en aningen större risk eftersom man inte kan veta 100 procent säkert att utgivaren kan betala tillbaka när det är dags att lösa in obligationen.

Kapitalförsäkring

Detta är ett annorlunda sätt att spara i värdepapper och fonder. Istället för att betala skatt på vinster du gör när du säljer dina aktier eller fonder (som det normalt är) betalar du istället en årlig skatt på det totala belopp du investerat. Du betalar då ingen skatt på vinsten utan bara denna årliga skatt, som även betalas ifall du skulle gå minus. Du kan välja att binda upp dina pengar på olika lång tid, t ex fem eller tio år som minst.

En variant som är väldigt lik kapitalförsäkring är Investeringssparkonto, som är en ganska ny sparform (1 januari 2012). Den ser i princip likadan ut som kapitalförsäkringen – alltså att du inte skattar för vinster utan bara betalar en årlig skatt, oavsett om du gått plus eller ej. Skillnaden är att du själv står som ägare till alla värdepapper som finns i kontot och det finns ingen försäkring.

Övriga investeringsformer

Det finns en hel del olika saker man kan investera i. Det kan t ex vara valuta (forex) eller råvaror. Du kan köpa guld eller silver om du tror på detta. Det finns alltid en viss risk med att handla i såna här saker och t ex valuta ses som en högriskinvestering. Ifall man har bra koll på hur valutamarknaden rör sig och vad som påverkar valutapriser är det givetvis en bra idé att försöka handla men man får vara försiktig och se till att lära sig mycket.

Ifall man inte känner sig bekväm med att investera på den här nivån är det troligen bättre att hålla sig till säkrare investeringar med lite lägre avkastning. Sådant som fonder, aktier med låg risk och även sparkonton med lite vettig ränta är bra alternativ.

Ifall du vill få bättre koll på vad som finns att välja på kan det vara idé att kontakta din bank och prata med en rådgivare. Glöm dock inte bort att de flesta banker bara vill sälja in sina egna fonder och sparkonton etc, så titta gärna runt och se vad som erbjuds på annat håll och var inte rädd för att ifrågasätta vad som verkligen är bäst för dig.

Gå vidare till Nybörjarguide till sparande (del 3) – Hur börjar man spara?

Inga svar på “Nybörjarguide till sparande – Sparformer”

Lämna en kommentar

Namn:
E-mail:
Webbsida:
Kommentar: